«I mange slike saker står vi ofte for eit fundamentalistisk natursyn»