- Vi vaksne må gå i oss sjølv og vere villig til å møte unge og ungdom på deira nivå

foto