- Dette må vi ordne opp i snarast råd, og kanskje auke jordmor-bemanninga