- Det sit langt inne for menn å vise kjensler. Ja, på den måten er vi på ein måte i Nord-Korea

foto