Varslar mogleg oreigning av hus ved Velle skule

foto