«Naturen er rasert, vi tygg sand så det krasar i tennene – og så velsignar ein naturvernar galskapen»