"For oss lekfolk er det uforståeleg dersom eit så velfungerande tilbod vert rasert"