Held vidaregåande skular stengde ei veke etter påske