Onsdag føremiddag gjennomførte politiet ein storkontroll ved Hagen i Ørsta. Totalt vart 225 bilar stoppa i kontrollen. Ein bil vart avskilta. Det vart skrive ut åtte forenkla førelegg, sju for fart og eitt for mobilbruk. Tre bilførar vart melde. To for køyring utan gyldig førarkort og ein for å køyrt i for stor fart.

Det var og gjennomført trafikkontroll på Ekset onsdag. 62 bilar vart stoppa. Ein bil vart avskilta, men elles var det ingen reaksjonar ifølgje politiet.