Ørsta kommunestyre har møte torsdag 27. april frå klokka 13.

Det er orienteringar frå Sunnmøre regionråd, Statens vegvesen og Tussa først i møtet. Det ordinære møtet blir truleg sett om lag klokka 14.45.

Du kan følge både orienteringane og møtet i vindauget over. Det er Ørsta kommune som står for strøymetenesta.