Skal førebyggje mot radikalisering og ekstremisme

foto