- Det nærmaste vi kjem ei utradering av eit unikt historisk område

foto