- Åh, eg har så mange draumar! Eg har lyst til å bli «youtubar» og profesjonell fotballspelar.

foto