No kan lag og organisasjonar søke tilskot til tiltak for inkludering av barn og unge.

Målet med tilskotsordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha muligheit til meistring og samfunnsdeltaking, skriv Volda kommune på si heimeside.

Målet med tilskotsordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking. Tilskotsordninga skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp. Målgruppa er barn og unge i alderen frå 0 til og med 24 år som av ulike grunnar står i fare for å hamne i utanforskap.

Søknadsfrist for 2023 er 18. november 2022, og det kan søkast om tilskot for inntil tre år.