- Å gå imot vil vere mistillit til styre og administrasjon