– Det er høgst bekymringsverdig og uheldig at Ørsta kommune har så høgt sjukefråvær over så mange år