Eldsjelene våre: «Samfunnet er også avhengig av at innbyggjarane deltek i frivillig arbeid om vi skal klare å ta vare på alle»