Støy frå anleggsarbeid på Klubben gir søvnproblem for nabo