Allereie no, eit knapt halvår før startskotet går, søker pastor Hans Reite om løyve til å arrangere Jesusmarsj i Ørstagatene.

Etter planen skal marsjen gå den 26. august, om ettermiddagen.

– Vi følgjer same ruta som i fjor. Vi samlast mellom Alti og Webjørn Svendsens gate. Rute: Webjørn Swendsens gate mot nord, tilbake Vikegata til E39 (fortauet), tilbake til Alti, og stoppar der vi startar – og har ein appell, skriv Reite i søknaden.