Har flytta inn i fritidsbustaden – men det vil ikkje kommunen ha noko av

foto