Det nye skule- og kulturhuset vert kanskje endå større

foto