Fleire lokale verksemder kan verte råka av streik

foto