Barkebiller i Canada gjer at nye Ørsta vgs. blir dyrare

foto