- Ikkje aktuelt å etablere byggefelt på Klubben

foto