Hadde ladde pistolar på soverommet, medan sambuar og barn var i huset

foto