No kjem vind, mildvêr og nedbør. Skredfaregraden aukar frå tysdag

foto