Føreslår desse tiltaka for å auke tryggleiken på badeplassen

foto