– Det skal mykje til at det ikkje blir noko Strynefjellstunnel no