82 bilførarar vart stoppa og bedt om utandingsprøve under ein promillekontroll i Ørsta onsdag morgon. Ingen av prøvene gav reaksjonar. Kontrollen var på Ose.