Tradisjonen tru vart grana tend andre søndag i avdent.Snøen som har kome siste dagane gjorde at julstemninga var til stades. Det vareit godt vinterver søndag ettermiddag.

Det var fyrst lysmesse i Hjørundfjord kyrkje medsoknepest Eivind Aarseth før folk samla seg ved grana i sentrum.Generasjonskorpset medverka til den gode stemninga med å spele julesongar.

Tradisjonen tru var det også marknad med korpset påBondlen grendehus etterpå.