Det fortel Sverre Birger Rønning (52). Laurdag går draumen i oppfylling, då opnar han Galleri Down Town i kjellaren i bustadhuset på Urke.

Sverre har måla i vel tjue år. Hobbyen har vorte ein livsstil, og no ynskjer han å dele arbeidet sitt med publikum, og kanskje også kunne tene litt på det.

God magekjensle

– Det vert spennande å opne eit eige galleri, og eg har ei god magekjensle. Det er fleire som har bedt meg gjere dette, og eg har jo opplevd at fleire har kome for å sjå bileta eg har laga, seier Sverre.

Han tok kunstutdanning på Ålesund kunstskole då han var i midten av tjueåra, og ville satse som målar. Han hadde nokre utstillingar i Volda, men det vart aldri til at han for alvor satsa på dette.

– Likevel har eg måla ganske mykje oppigjennom åra, men i ein periode vart det veldig lite. For tre år sidan bestemte eg meg for at eg ville gjere noko med utdanninga mi, og byrja å måle igjen. Dei siste to og eit halvt åra har eg produsert ganske mykje. Du kan seie at eg kom seint i gang, seier Sverre med eit smil.

Kjellaren

Laurdag er det altså klart for opning av galleriet. Sverre stiller då ut 24 bilete i den nyrestaurerte kjellaren. Restaurert på den måten at veggene er måla kvite, rydda og vaska. Sverre vil ikkje endre for mykje.

– Den eine halvdelen av kjellaren var potetkjellar, og noko var vaskerom. Faktisk var her møbelfabrikk ein gong i tida. Eg har måla veggene kvite, men eg ynskjer at det skal vise att at dette er ein kjellar. Det har noko med stemninga å gjere, seier Sverre.

Dei tjuefire bileta som dannar opningsutstillinga er veldig ulike. Det er naturmotiv, som bilete av Slogen, og det er abstrakte motiv. Sverre likar også å flørte med ekspresjonismen. Alle bileta er måla i akryl.

– Nokre av dei bileta eg har arbeidd mest med er dei med englevaktmotiv. Eg har hatt dødsfall i nær familie, og har prøvd å få fram kjenslene mine gjennom desse måleria. Men det handlar om lys – slik eg prøver å få fram lyset i alle motiva mine. Lys viser optimisme og livsglød. Same kor trist og mørkt det kan vere, er der alltid eit lys, seier Sverre.

Alternerande utstilling

Det er altså tjuefire bilete som vert stilt ut på opningsutstillinga, men Sverre har måla langt fleire, og har om lag 120 bilete klare.

– Eg vil endre utstillinga undervegs med å stille ut andre måleri, fortel han.

Fyrst og fremst satsar han på det publikumet som passerer Urke landevegen. Galleriet hans ligg like ved fylkesveg 655. Men han løyner ikkje at to månader med hurtigrutevitjande også er viktig.

Hurtigruta

– Dei kjøper ikkje store måleri. Då må eg ha klar bilete i mykje mindre format, noko eg også arbeider med. I fjor hadde eg spontanutstillingar då hurtigruta var her, og ein av dagane var kanskje seksti til sytti innom.

Og nettopp hurtigrutebesøka i fjor har gjeve namnet til galleriet. Då hurtigruta eterlyste betre skilting på Urke, var det nokon som smelte opp eit skilt nede ved kaia. Der stor det “Downtown” med pil mot Urke. Biletet av skiltet kom på Facebook, og hurtigruta dopterte det til sine facebooksider. Då gjekk det med eitt verda rundt.

– Det var ikkje eg som sette opp skiltet. Eg veit faktisk ikkje kven det var, men det gav ideen til namnet på galleriet. Uansett er dei to månadene med hurtigruta i september og oktober noko vi ser fram til. Urke kan vere veldig stille, og med eitt har vi dagar der hundrevis av folk vandrar i bygda. Det er fantastisk, seier Sverre.

Stemningsfullt

No ser han fram til laurdag. Opninga er kl. 13, og han held ope utover ettermiddagen. Det er ikkje lagt opp til nokon formell opningsseremoni

– Nei. Det vil handle om måleria, og utstillinga vert akkompagnert med levande lys og ein fin låg og stemningsfull bakgrunnsmusikk. Det er slik eg vil ha det, seier Sverre.

Sverre Rønning har plakaten klar til laurdag.