Politiet opplyser at det har kome melding om at ein bil er stolen i Ørsta. Politiet ynskjer opplysningar frå publikum i saka.

***

Politiet melder kl. 12.50 at bilen er komen til rette. Det var politiet sjølv som fann bilen i Volda. Det var ingen personar i eller ved bilen.