Kulturlandskapsmidlar til planlegging av nytt sanitærbygg