– For å få til ei levande bygd, må ein stå på

foto