Laurdag vert det arrangert Grøn festival på Volda samfunnshus under mottoet ”Mindre forbruk – bra for deg, bra for miljøet.»

På festivalen vert det standar, bruktsal, aktivitetar og kafe heile dagen, og blant deltakarane finn vi blant andre ordførar Sølvi Dimmen, Volda Ørsta korskule og Mari Hasle Einang, medlem av regjeringa sitt Klimautval 2050.

Arrangør er Grønt forum, som består av Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Fairtrade og Green fingers. VØR er også ein god samarbeidspartnar.

Grøn festival vert arrangert like før Black week med alle sine handletilbod. Grøn festival har altså fokus på gjenbruk, gjenvinning og reparasjon.

– Vi planlegg masse aktivitetar for både små og store, inkludert bruktsal, fortel arrangørane i Grønt forum, Ingeborg Kristvik, Iren Aambø, Trude Nordal, Wendi Stråbø og Ingrid Opedal.

Hovudinnlegget er det Volda-jenta Mari Hasle Einang som skal ha. Ho er yngste medlem i Regjeringa sitt klimautval 2050, og vil snakke om korleis klima og forbruk heng i hop.