47 av 50 vestlandsbedrifter kuttar for lite i klimautsleppa