– Påstanden om at sjukepleiarkompetanse er teke ut og flytta frå Ørstaheimen til administrasjonen er ikkje rett