Frp: - Stans framlegget om nedlegging av Mork senter!