Ørsta-firma hjelper til med å få ned energiforbruket

foto