"Ei flytting av sjukeheimsressursane til Ørsta sentrum vil redusere omsorgstilbodet på Vartdal og Sæbø"

foto