- Gult nivå i Ørsta-skulen held ikkje mot omikronen