Held fast på at dette kan bli nytt lokale for tingrett

foto