– Her kan vi ikkje sitte med hendene i fanget og vente på rettsvesenet

foto