Gjenbruk kan redusere gjødselkostnader med 40 prosent

foto