Flyktningane har ført til veldig stor auke i utgiftene til økonomisk sosialhjelp

foto