"Når unge ikkje får alt til, kjennest det personleg"

foto