NHO sin valkomitéhar innstilt Tore Ulstein som ny NHO president. Endelig val av NHOs presidentskjer på NHOs generalforsamling 11. juni 2013. Tore Ulstein er i dagvisekonsernsjef og styreleiar i Ulstein Group ASA. Han er utdanna sivilingeniørog har også ei doktorgrad frå NTNU.- Det er ei ære åbli spurt og eg er takknemleg for tilliten. Eg ser på dette som ei spanandeutfordring. Dersom eg blir endeleg valt så vil eg ta fatt på arbeidet med storinteresse og motivasjon, seier Tore Ulstein.Presidentvervet er eit tillitsverv der ein blir valt for 2+2 år. Tore Ulsteinvil halde fram som både visekonsernsjef og styreleiar i Ulstein Group.Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonenfor bedrifter i Noreg.