Einmeteren vert tometer, heimekontor for alle som kan, og alle ølkraner stengde