Sivilforsvaret med alarm til kommunen: Dagens Ørsta-lager held 60-talsstandard, og vi får ikkje inn bilane

foto