Domstoladministrasjonen: - Har ikkje andre alternativ